Huisregels

Musculo Sportmassage behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.

Onze massages zijn nooit gericht op erotiek. Verzoeken en toespelingen in die richting worden door ons dan ook niet op prijs gesteld.

In de praktijk mag niet gerookt worden.

Zorg ervoor dat u vanuit hygiƫnisch oogpunt verzorgd bent.

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

Eventueel medicijngebruik dient u aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling noodzakelijk.

Musculo sportmassage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

Contact